Knygos

KŪNO IR PROTO PUSIAUSVYROS LINK: kaip išgydyti kūną, pasitelkus protąPusiausvyros linkKūnas – tai regima siela, o siela – regimas kūnas. Kūnas ir siela neatskiriami, jie yra vienas kito dalys, visumos dalys. Jūs turite būti draugiški kūnui, mylėti kūną, turite gerbti kūną, jūs turite būti kūnui malonūs... 

Kūnas yra sudėtingiausias egzistencijos kūrinys – jis tiesiog nuostabus!

Ir palaiminti tie, kuriems jis kelia nuostabą.

Pradėkite stebėtis savuoju kūnu, nes jis jums artimiausias. Kūnas yra jums artimiausios prigimties, artimiausios egzistencijos išraiška. Jūsų kūne yra vandenynų vandens, žvaigždžių ir saulių ugnies, jūsų kūne yra oro, jūsų kūnas sudarytas iš žemės.

 Ošo

 

Ar kada nors susimąstėte, kiek iš tiesų mes sugebame jausti ryšį su savo kūnu, kiek sugebame jį girdėti, suprasti jo siunčiamas žinias, signalus? Ką iš tiesų reiškia mūsų kūno įtampos, negalavimai, ligos, skausmai? Dažnai mes gyvename atitrūkę nuo savo kūno, nesuprasdami jo, kovodami su juo.

Ši knyga bei pridėtas kompaktinis meditacinės terapijos diskas padės išmokti susikalbėti su savo kūnu, išgydyti jį ir atgauti su juo ryšį. Remdamiesi Ošo įžvalgomis, netrukus suprasime, kiek daug kūnas dėl mūsų dirba ir kaip puikiai mus palaiko. Vadovaudamiesi šiuo nauju požiūriu mes imsime kitaip elgtis su savo kūnu ir kurti darnesnę kūno ir proto pusiausvyrą.

Knyga parduodama su kompaktiniu disku „Pamirštos kalbos, kuria kalbama su kūnu ir protu, prisiminimas“. Ši Ošo išvystyta meditacinė terapija padeda klausytojui atgauti ryšį su savo kūnu ir pasiekti daug geresnę savijautą.

______________________________

Gydytojai ir mokslininkai dabar jau pripažino tai, ką blaivas protas visada mums sakė: tarp kūno ir proto yra glaudus ryšys ir jis stipriai veikia visą fizinę mūsų sveikatą bei gerą savijautą. Tyrinėtojai nustatė, jog beveik pusė mūsų fizinių ligų atsiranda dėl streso. Išsamiai aprašytas placebo efektas: žmonės pasijunta geriau vien tikėdami, kad koks nors gydymas ar vaistai jiems padės, nors geria tik cukraus tabletes.

„Visa tai tik tavo galvoje“

– šią frazę daugelis mūsų bent sykį gyvenime esame girdėję, kai skundėmės dėl kokios nors fizinės ligos ar emocinio sutrikimo... Ir nors neigėme tai, turbūt nujautėme, jog tas posakis teisingas. Problema ta, kad vien protu pasiektas supratimas, jog „visa tai mano galvoje“, nepadeda. Ošo savo kalbose dažnai nurodo, kad plonytis sąmoningo proto – tos dalies, kurioje  supratimas yra mąstymo  rezultatas – sluoksnis atsako tik už dešimtadalį mūsų realybės. Pasąmonės sluoksniai yra daug storesni, ir kai mes su jais nesusisiekiame, jie gali būti kur kas galingesni.

Kaip tik šiems sąmoningo ir pasąmonės proto sluoksnių ryšiams ir jų įtakai kūnui bei visai mūsų savijautai teigiamai paveikti yra skirta perversmingoji Ošo technika, kurią jis išplėtojo 1989-aisiais. Ošo pradėjo eksperimentuoti su savo kūnu, kai jam labai skaudėjo petį. Anot pastabų, tuo laiku užrašytų jo sekretoriaus, Ošo paprašė savo peties: „Nustok skaudėjęs.“ Tas taip ir padarė – tiesiogine prasme! – nes iš peties skausmas persimetė į ranką, po to į koją ir nuslopo. Tačiau Ošo tęsė eksperimentus, pakvietė ir kitus eksperimentuoti naudojant šią technika – kalbėtis su savo kūnu ir prašyti atsikratyti skausmo, sakyti, kad šis nebereikalingas ir, kai tik šis išnyksta, nėra reikalo jo susigrąžinti. Taip per keletą dienų, savaičių gimė „Pamirštos kalbos, kuria kalbama su kūnu ir protu, prisiminimas“. Dabar šios technikos mokoma Ošo meditacijos centre Punoje, Indijoje, rengiamas vienos valandos per dieną trukmės septynių dienų kursas. Įgūdžių įgiję žmonės šios technikos vėliau moko visame pasaulyje.

Išleidus šią knygą su kompaktiniu disku, metodas tampa prieinamas atskiriems asmenims, taip pat jį  gali praktikuoti ir skirti savo klientams sveikatos priežiūros specialistai ir konsultantai.

Ši knyga yra įvairių Ošo kalbų ištraukų rinktinė. Jos pradžioje stengiamasi apžvelgti mūsų sampratą apie kūną bei santykį su juo, kurio galbūt nesuvokiame. Auklėjimas beveik visiems mums įskiepijo gyventi kliudančias nuostatas ir kenkiančias kūnui pažiūras. Geranoriški tėvų bei mokytojų bandymai „civilizuoti“ vaikus, padėti jiems tapti priimtiems visuomenės dažnai baigiasi natūralaus jų energingumo bei gyvumo, jausmų aiškumo ir su kūnu susijusio smalsumo nuslopinimu.

Suaugę niekaip nebegalime pakeisti savo gyvenimo istorijos ir auklėjimo, tačiau galime atskleisti paslėptus to auklėjimo elementus ir poveikį. Nuostabu, kad šio pažinimo procese mūsų ima nebevaldyti anksčiau nesuvoktos nuostatos, įgyjame naujų, gyvenimui palankesnių pasirinkimo galimybių. Susikūrus šiam naujam pagrindui, imame geriau pažinti savo kūną su jo poreikiais, tampame dėkingesni jam už nuostabų darbą mūsų labui ir labiau gebame jam padėti, o ne kliudyti, kad pasiektume trokštamų tikslų.

Fizinė sveikata ir gera psichologinė savijauta yra artimai susijusios ir viena nuo kitos priklausomos. „Kūno ir proto subalansavimas“ duoda aiškų supratimą ir pateikia praktiškų metodų šiai kūno ir proto partnerystei palaikyti. Paskutiniame šios knygos skyriuje rasite specialių nurodymų, kaip naudotis vadovaujamos meditacijos kompaktiniu disku.

Carol Neiman, redaktorė