Ošo straipsniai

Gyvenimas nėra logiškas...OshoGyvenimas nėra logiškas. Gyvenimas yra meilė. Logika yra sudėtingas reiškinys. Meilė yra paprastas, tyras ryšys. Gyvenimas yra arčiau muzikos nei matematikos, nes matematika yra sprendžiama protu, o gyvenimas pulsuoja jūsų širdyse.
Žmonės sako, kad meilė akla, nes jie nežino kas yra meilė. Aš jums sakau, kad tik meilė turi akis, visa kita, išskyrus meilę, yra akla. Kai tik jūsų meilės akys atsimerkia, tai, apie ką net nesvajojate, tampa realybe; naujos dainos, kurių manote negalį sukurti, nauja poezija, kupina įžvalgos, kurios manote negalį parašyti.
Tai ir yra priežastis, kodėl senieji raštai neturi autorių pavardžių, nes patys autoriai negalėjo patikėti parašę Upanišdas ar Vedas. Jie tuo negalėjo patikėti. Jie galėjo būti tik instrumentai, jie buvo tarsi užvaldyti. Didi visatos energija užvaldė juos ir tai, kas parašyta, neturi nieko bendra su jais. Jie net nepasirašė raštuose.
Taip pat labai sunku atrasti nuostabiai gražių Gautamos Budos skulptūrų kūrėjus, kurie yra neatkartojami. Didžioji Ajantos ir Elloros uolų architektūra... Atrodo, kad tai sukurta nežmogiškomis priemonėmis, o žmonės, sukūrę tai, net savo pavardžių neparašė, nes patys negalėjo patikėti tai padarę. Jie patyrė, kad visata jais naudojasi kaip instrumentais ir jautė dėkingumą bei palaimą, kad buvo išrinkti būti instrumentais. Visata suteikė jiems malonę, jie tapo apdovanoti.
Meilė jus ištuština, ištuština pavydą, ištuština norą valdyti, ištuština pyktį, ištuština ego ir visas kitas šiukšles. Bet meilė pripildo jus to, ko jūs net nepažinote, ji pripildo jus aromato, sklidino šviesos ir džiaugsmo.
Kuomet jūs įsimylite, jaučiate išnykstą tuštumoje materialaus pasaulio atžvilgiu. Tačiau kita vertus, jūs įžengiate į naują pilnatvę, ne materialinę, dvasinę, tarsi ne šiam pasauliui priklausančią. Bet tai nėra vienintelis pasaulis. Kažkas nepaprasto, kažkas iš anapus...
Ištirpkite meilėje. Nežiūrėkite atgal, niekur nesustokite, nes tai kelionė, kuri tik prasideda, bet niekuomet nesibaigia.

Ošo