Meditacija

Gurdžijevo sakraliniai šokiaiAš vadinu tai susicentravimu. Gurdžijevas vadina kristalizacija. Kai esate susicentravę, jūs priklausote tam, kas yra kitapus, amžina. Jūs ateinate į šaltinį.“

Ošo 

Mistikas Gurdžijevas ir jo šokėjai visur stulbindavo žiūrovus savo šokio pratimų tikslumu ir keistu paprastumu. Judesiams būdingas nuolatinis kitimas ir netikėti sukrėtimai sudaro tiesioginį energijos perdavimo ryšį su centrais, esančiais kitapus proto. Jie reikalauja koordinacijos ir nepajudinamos koncentracijos.


Jūs kuriate kūno, proto ir emocijų vienovę – vienovę čia ir dabar. Judesiai – vėliau išvystyti Ošo mokymo kontekste – yra gražūs, originalūs ir charizmatiški; tačiau jų grožis yra antraeilis prieš jų galią žadinti sąmoningumą. Pasinerk į šokį, stebėk ir patirk, kaip vidinės energijos jėgos vėl susivienija.

 Dar šiek tiek detalių

Gurdžijevas tai pateikė labai tiksliai, kaip galingą priemonę augti. Sakralinių šokių praktika sukuria išskirtines sąlygas transformuoti kūną-mašiną į vietą, kur išminties, širdies ir veiksmo jėgos gali laisvai išsiplėsti, ugdant tam tikras dėmesio ir atsipalaidavimo savybes.

Reikia tam tikrų pastangų, bet tos pastangos – būti lengvesniam... Mes negalime laisvai skristi per vidinę padangę, nes esame prislėgti rimtumo naštos.

Jei pastangų įdėta centre, periferijoje tuo bus pasirūpinta savaime, nes tai yra centro išsiplėtimo apraiška.

Taigi praktikuodami šiuos šokius, mes savo svorio centrą perkeliame į stebėtoją. Iš judesių, emocijų ir minčių tėkmės į tą, kas visa tai regi.

Ir mes pamatome, kiek daug mes pamirštame vėl ir vėl, nes mus atitraukia troškimas pasiekti, pavyti sėkmę, įvairiausi lyginimai ir kaltinimai. Judesiai kviečia mus atgal į stebėtoją, o per tai – į ramumos, tylos ir vidinės ramybės uostą.

Toks yra vidinis procesas, vidinis dėmesio šokis. Tai mokymasis justi kūną iš vidaus. Ir šis kūno jutimas nušviečia mūsų buvimo visumą.

Stebėjimas nesustabdo kūno, bet išsiplečia į patalpą, į kitus dalyvius, muziką ir garsus...

Sukuriama distancija tarp minčių ir emocijų. Ramuma juntama pačioje kiekvieno judesio šerdyje, neveikimas anapus veikimo...

Šiuose šokiuose visada egzistuoja trys žmogiškosios prigimties elementai: mūsų kūno judesiai, mūsų širdies ir mūsų proto judesiai harmoningai perpinami vieni su kitais, sukuriant tam tikrą bendrą vibraciją.

Štai, dėl ko svarbus tų trijų komponentų buvimas:

  • intelektualinė dalis dėl ypatingos dėmesio savybės, tačiau kartais ir dėl skaičiavimo, žodžių ar teiginių kartojimo;
  • emocinį komponentą gali sužadinti muzika, kuri sukurs tam tikrą vidinę būseną, o galbūt prisiminimai apie brolį ar seserį etc., ar patarimas pasinerti į tam tikrą jausmą;
  • judesių praktikavimas yra pusiausvyros ir harmonijos disciplina.

Intelektualinė disciplina, emocinė disciplina iškyla drauge su fizine disciplina.

Žodis „disciplina“ mūsų laikais labai dažnai suprantamas neteisingai. Tai paprasčiausiai reiškia „būti pasiruošus mokytis“, tai yra gilus įsisąmoninimas, kad neturėdamas kelrodžio, aš galiu klajoti aplink be galo...

 Kodėl praktikuoti Gurdžijevo sakralinius šokius? 

Kad atrastum gilų kontaktą su savo kūnu, jo totalumu.

Kad pajustum ryšį su kitais – tikresnį ir esminį, kitapus mūsų dabartinių asmenybių.

Kad mūsų planetoje atsirastų daugiau sąmoningos energijos.

Kad būtų sukurti nauji neurologiniai ryšiai tarp kairiojo ir dešiniojo smegenų pusrutulio.

Kad atrastume savo vidinio vyriškojo ir moteriškojo prado ryšį.

Kad sustiprintume savo centrą, antistresinę apsaugą, išmokdami prisiminti save, kai dalyvaujame veiksme.

Kad peržengtume trijų lygmenų apribojimus: fizinio, emocinio, intelektualinio, ir tokiu būdu atkurtume vidinę pagarbą bei orumą.

Tyla: šokių mokomasi tyloje.

 

Šios praktikos skatina savistabą, nesusitapatinimą ir prabudusios sąmonės, nevaržomos sąlygotumų, paieškas. Ši programa apima ir teoriją, ir praktiką, todėl galima integruoti ir idėjas, ir patirtį.

Nėra būtina turėti šokio, fizinės saviraiškos ar meditacijų patirties. Kad nauda iš šios programos būtų maksimali, patartina reguliariai lankytis dalyvių susitikimuose bei įdėmiai priimti naujus potyrius, kurie gali iškilti kūno prote. Šių seminarų tikslas yra pagyvinti savo gyvenimą, suteikiant jam dėmesio ir sąmoningumo.

 Ką galima atrasti, einant šiuo keliu? 

Atverti aukštesnę buvimo kokybę ir didesnę energiją.

Išlavinti tris centrus, kurių vibracijos būtų tarpusavio harmonijoje.

Sukurti distanciją nuo savo emocijų, tačiau tuo pat metu gyventi aistringai ir totaliai.

Išvysti savo vidinę kovą tarp „Aš privalau“ ir „Aš negaliu“.

Atleisti sau už klaidas ir kūrybingai iš jų pasimokyti.

Dėl džiaugsmo, kurį tai suteikia.

 Kodėl šie šokiai vadinami sakraliniais? 

Dėl dviejų skirtingų priežasčių.

Viena yra ta, kurią kažkas jau yra paminėjęs: jie yra naudojami siekiant išsaugoti ir perduoti didį žinojimą. Jie reprezentuoja tam tikrus dėsnius, kurie valdo visatą, o drauge ir žmonių gyvenimus.

Antroji priežastis yra vidinis juose dalyvavusiųjų augimas.

Mūsų apsnūdimas ir vergiškumas pasireiškia automatizmu ir mūsų jausmų bei minčių ribotumu, o tai glaudžiai susieta su judesių bei pozų automatizmu. Tai yra užburtas ratas. Kita vertus, mūsų ribotas įprastų judesių „žodynas“ laiko mus įkalintus apribotoje jausmų, požiūrio į pasaulį, mąstymo rutinoje. Mes nesuvokiame, kaip glaudžiai susijusios mūsų trys funkcijos: judėjimo, emocinės ir protinės. Jie priklausomi vienas nuo kito. Jie lemia vienas kitą. Vienas nepasikeis, jei nepakeisime kitų. Santykis su kūnu yra išorinis mūsų emocijų ir minčių atspindys. Emocinė permaina, pvz., netikėtai atslūgęs rūpestis, tuoj pat paveiks jūsų stovėseną, kvėpavimo gilumą, akių judesius ir t.t.

Kiekvieną kūno pozą atitinka tam tikra vidinė būsena, o kiekvieną vidinę būseną atitinka tam tikra poza. Savo gyvenime mes turime tam tikrą kiekį įprastų judesių bei pozų, gana ribotą, palyginus su tuo neišmatuojamu kūno potencialu. Ir mes dažniausiai judame nesąmoningai. Nauja, neįprasta poza suteikia mums galimybę išvysti save kitaip, nei būna įmanoma įprastomis sąlygomis. Gurdžijevo sakraliniai šokiai sulaužo įprastą automatizmo ciklą, pasiūlydami neįprastus judesius bei jų sekas.

 

Taip pat žr.

Seminaras GURDŽIJEVO SAKRALINIAI ŠOKIAI

Straipsnis G. GURDŽIJEVAS: GYVENIMAS REALUS TIK TADA, KAI AŠ ESU