Meilė ir Tantra

Tantros atgimimasŠiai laikais Tantros atgimimas – gana painus reiškinys. Dažnai nežinoma, ką ir kaip praktikuoti. Tačiau daug kas paaiškėja susipažinus su šio seno ir subtilaus mokymo istorija. Pirmuosius Tantros mokymus užrašė nušvitęs mokytojas Šiva, gyvenęs prieš 5000 metų Indijoje. Jis mokė 112 meditacijos būdų, kuriais galima pasiekti aukščiausias sąmonės būsenas. Šiva Indijoje garbinamas ir šiandien. Jį simbolizuoja lingamas, vyriško organo forma, reiškiantis „šviesos lazdą“. Šivos lingamas ilsisi joni, moters lyties organų formoje, reiškiančioje „šventąją vietą“. Tai labai paprastas simbolis: visas tantros kelias yra darnus vyriškojo ir moteriškojo pradų sujungimas. Šiuo keliu galima eiti pavieniui arba su priešingos lyties partneriu ar partnere.

Sanskritiškas žodis „Tantra“ gali būti verčiamas įvairiai. Jis reiškia „kelią“, o taip pat „metodą“, o plačiąja prasme – „ribų peržengimo būdus“. Taip pat ši sąvoka gali būti suprantama kaip „perkeitimas“, o kalbant labiau apibendrinant – „nuodų pavertimas nektaru“.

Svarbu suprasti, jog Tantra neperša jokių įsitikinimų ar filosofijos: ji paprasčiausiai pateikia meditacijos metodus. Kiekvienas žmogus gali šiais metodais eksperimentuoti ir atskleisti savąsias tiesas. Kiekvienas metodas yra skirtas tam tikrai kūno bei sielos savybei ir įveda į kelią, kuriuo asmeniškai turite eiti. Šis kelias vienam žmogui gali būti svarbesnis, o kitam mažiau svarbus.

Tantros vizija - „besąlyginis visko priėmimas“. Tantroje niekas neuždrausta. Ką žmogus patiria savo kelyje, nepaisant vertinimų ar tai gera situacija ar bloga, yra žiūrima kaip į galimybę pasimokyti iš situacijos. Tantros vizija tai visuma, aprėpianti viską, kadangi kiekviena situacija gera ar bloga, maloni ar nemaloni, ji yra galimybė geriau suvokti kas esate ir kaip galite išplėsti savo sugebėjimus.

Tantra nėra religinė filosofija, nežiūrint to tyrinėja dvasinį gyvenimą, gilinasi i senovinį gyvenimo suvokimą. Tai poetiškas mokslas apie aukščiausiąjį seksualumą, jau tūkstantmečius egzistuojantis ne tik Indijoje ir Tibete, bet ir Tolimuosiuose Rytuose.

Pagal tantrinį supratimą seksualinė energija yra priimama kaip artimas ir mylimas draugas, o ne kaip uždraustas ir slaptas dalykas, apie kurį reikia kalbėtis pašnibždomis. Tantra neneigia sekso ir nelaiko jo kliūtimi i dvasinį nušvitimą bei Dieviškumo siekimą. Priešingai, ji yra vienintelis dvasinis kelias, teigiantis, kad seksas yra šventas dalykas.