Knygos

Gyvenimo rataiGyvenimo_rataiKnyga „Gyvenimo ratai“ pasakoja apie čakrų įtaką mūsų sveikatai, galiai bei teikia patarimus apie tai, kaip praplėsti dvasinį sąmoningumą.

Tai praktinis vadovas apie tai, kas paprastai laikoma labai dvasiniu dalyku. Kadangi dvasiniai dalykai taip dažnai yra laikomi nepraktiškais ar sunkiai pasiekiamais, šioje knygoje į dvasinę sritį yra žvelgiama kitaip ir yra nagrinėjama kaip giliai ji yra įsirėžusi į mūsų kasdienį gyvenimą. Žmonės tik tada supras ir įvertins savo dvasinę prigimtį, kai pamatys, kad verta ir praktiška tai daryti.

Čia aprašyti fiziniai pratimai, poetiškos meditacijos bei vizualizacijos jums padės:

 • „įžeminti” ir centruoti jūsų energiją,
 • atidaryti, uždaryti bei subalansuoti jūsų seksualinę energiją,
 • sustiprinti asmenines galias ir energiją,
 • atverti širdį meilei ir atjautai,
 • naudotis garsais sąmonei atverti,
 • vystyti intuiciją,
 • plėsti sąmoningumą.

Kūnas yra sąmonės transporto priemonė. Čakros – tai gyvenimo ratai, varantys šią mašiną per gyvenimo išbandymus, vargus ir pokyčius. Norint, kad mašina gerai tarnautų, reikia turėti naudojimosi ja instrukciją, taip pat ir žemėlapį. Šis žemėlapis, kaip ir įprasti žemėlapiai, neparodys jums, kur reikia eiti, tačiau padės jums neišklysti iš kelio. Jo paskirtis – septynių archetipinių lygmenų, taip smarkiai veikiančių mūsų gyvenimus, suderinimas.

Visos septynios čakros kartu sukuria visybę, sujungiančią kūną, protą ir sielą. Išlaisvindamos mūsų sielą ir leisdamos mūsų svajonėms išsipildyti, čakros tarsi ratai veža mus per gyvenimą.

Kiekviena čakra – tai tilto, jungiančio materiją su sąmone, laiptelis. Taigi šios kelionės metu pabuvosime įvairiose gyvenimo srityse: nuo somatinio fizinio ir instinktyvaus suvokimo lygmens per socialinio bendravimo tarpasmeninį lygmenį iki abstrakčios, esančios už asmeninės ribų, sąmonės. Supratę, atvėrę ir sujungę visas čakras, galėsime nutiesti tiltą tarp materijos ir sąmonės, suvoksime, kad patys esame Vaivorykštės tiltas, jungiantis žemę su dangumi.


APIE AUTORĘ

Anodea Judith, filosofijos mokslų daktarė, yra viena iš pagrindinių mokslo apie čakrų ir terapinių klausimų sujungimą autoritetų. Ji turi klinikinės psichologijos magistro laipsnį bei mokslų daktaro laipsnį, yra somatinės terapijos specialistė, konsultantė, jogos mokytoja, grupių vadovė, yra parašiusi knygas „Eastern Body, Western Mind: Psichology and the Chakra System as a Path to the Self“, kartu su Selene Vega – „The Sevenfold Journey: Reclaiming Mind, Body, and Spirit through the Chakras“.

Pirmasis A. Judith knygos „Gyvenimo ratai“ leidimas angliškai – 1987 m., antrasis (pataisytas ir atnaujintas) – 1999 m. Į lietuvių kalbą šios autorės darbai verčiami pirmą kartą. Knygą „Gyvenimo ratai“ išleido leidykla „Meilės kelias“.


PAGRINDINIAI KNYGOS TEIGINIAI

Šioje knygoje pateiktos teorijos yra ryšių tarp praeities, dabarties ir planuojamos ateities remiantis informacija apie čakrų sistemą, taip pat ir kitų atitinkamų metafizinių ir psichologinių sistemų rezultatas.

Visa tai pristatytoma kaip teoriją, o ne kaip dogma; tai idėjos, o ne religijos pristatymas. Reikia tikėtis, kad ši teorija duos kažką vertingo ir padės praplėsti sąmoningumą nepriklausomai nuo jūsų religinės ir filosofinės orientacijos. Štai pagrindinės tezės:

 • Subtiliajame kūne yra septynios pagrindinės ir septynios mažosios čakros, jos tarsi vartai, pro kuriuos išeinama į plotmes, perkeliančias mus iš materijos į sąmonę.
 • Žmoguje šie septyni lygmenys atitinka septynias archetipines sąmonės plotmes, taip pat ir kitokius fizinius požymius.
 • Čakros susidarė prasiskverbus vienai į kitą dviem pagrindinėms vertikalioms srovėms.
 • Šiame vystymosi etape apatinės čakros yra tiek pat svarbios ir reikalingos žmogui kaip ir viršutinės.
 • Šioje čakrų sistemoje aprašomas evoliucijos modelis, šiuo metu žmonija iš trečiojo lygmens pereina į ketvirtąjį.
 • Kiekvieną čakrą atitinka tam tikra spalva, garsas, dievybė, plotmė ir kiti subtilūs reiškiniai.
 • Ši sistema turi neįkainojamą vertę asmens augimui, taip pat diagnozuojant bei gydant negalavimus.
 • Septyni lygmenys yra proporcingi įmanomoms septynioms plotmėms, kaip ir septynios vaivorykštės spalvos atitinka elektromagnetinių bangų spektrą. Pagrindinės septynios čakros yra paprasčiausi virpesiai, kuriuos galime pagauti turima „įranga“, kaip ir vaivorykštės spalvas matome plika akimi.
 • Čakros nuolat sąveikauja viena su kita ir atskiriamos gali būti tik intelektualaus suvokimo plotmėje.
 • Tam tikri pratimai, užduotys, meditacija, gydymo metodai, gyvenimiški potyriai ir bendras supratimas, vedantis į gilesnį sąmoningumą, gali padėti atverti čakras.

AUTORĖS ŽODIS: PRATARMĖ PIRMAJAM LEIDIMUI

Seniai, labai seniai, pasinėrusi į gilią meditaciją išgyvenau labai keistą potyrį. Ramiai ir sąmoningai skaičiavau įkvėpimus ir iškvėpimus, kai staiga atsidūriau už kūno ribų – tarsi iš šalies stebėjau save sėdinčią lotoso poza. Kai tiktai supratau, kas yra mano stebima moteris (nors ji atrodė šiek tiek senesnė), pamačiau į jos rankas nukritusią knygą. Krisdama knyga sugrąžino mane atgal į kūną ir aš perskaičiau jos antraštę „The Chakra System by A.Judith Mull“ (tokia buvo mano tuometinė pavardė).

Buvo 1975-ieji. Buvau ką tik pirmą kartą savo gyvenime perskaičiusi žodį „čakra“, akivaizdu, kad jis mano mintyse paliko reikšmingą pėdsaką. Išėjusi iš meditacinės būsenos, pabandžiau surasti ištrauką, kurioje buvo tas žodis, nedidelė pastraipėlė Ramo Dasso knygoje. Keista, bet iš karto atsiverčiau reikiamą knygos vietą. Perskaičiau pastraipą keletą kartų ir staiga pajutau energijos antplūdį, tokį gilų vidinį sūkurį, jausmą, panašų į tą, kurį jaučia detektyvas, atradęs svarbų įkaltį. Tai buvo gilaus suvokimo jausmas, pajautimas kažko ką tik vos užsimezgančio. Supratau, kad kada nors parašysiu tą knygą.

Visa tai įvyko gerokai prieš žodžiui „čakra“ pasirodant knygų rodyklėse ir kataloguose. Informacijos buvo labai nedaug, taigi (laimei) buvau priversta išvystyti savo pačios teoriją eksperimentuodama su savimi ir atidžiai stebėdama tuos, kuriuos mokiau jogos ir padėjau jiems lavinti kūną. Neilgai trukus viskas susidėliojo į tvarkingus pasikartojančių septynetukų modelius: spalvos, įvykiai, elgsenos, dienos. Deja, informacijos, patvirtinančios mano teorijas, rasti buvo labai sunku.

Viską atidėjau, persikėliau į užmiestį ir pradėjau gilias ritualinės magijos studijas, daugiausiai dirbau su elementais: žeme, vandeniu, ugnimi ir oru. Toliau meditavau, mano teorijos tobulėjo, tobulėjau ir aš. Vis dar trūko reikiamų žodžių, taigi rašymą apie čakras pakeitė piešimas. Vizualizacijos procesas padėjo išvystyti netiesioginį mąstymą.

Po dvejų metų priversta sugrįžti į civilizuotą pasaulį pamačiau, kad žodis „čakra“ vartojamas jau žymiai dažniau. Prisidėjau prie sąmonės tyrinėjimo grupės ir sugrįžau į koledžą. Pradėjau vėl lavinti kūną. Gilinimasis į aiškiaregystės mokslus padėjo suprasti, kad kitų gyvenimuose kartojasi tokie patys modeliai. Buvau įvertinta ir turėdama naujai atrastą aiškiaregystės gebėjimą sugrįžau prie nutraukto darbo.

Per pastaruosius dešimt metų šias teorijas sukūriau remdamasi šimtų klientų, kuriuos konsultavau dėl darbo su kūnu, teikiau psichologines konsultacijas bei mokiau jogos, patirtimi. Naršiau sanskritu parašytą literatūrą, studijavau kvantinę fiziką, teosofiją, psichologiją, fiziologiją ir asmeninę patirtį, taip stengiausi sujungti visa tai į darnią sistemą, kuri sietų seną su nauju. Dirbdama keičiausi ir aš.

Šiandien, po vienuolikos metų darbo aš pagaliau paleidžiu į pasaulį savo kūdikį. Nežinau, ar jis visiškai susiformavęs, ar ne, tačiau šis kūdikis nusprendė gimti. Jaučiuosi tarsi gimdyčiau septynetuką – daug pastangų, ilgos valandos sąrėmių ir vis dėlto pradėjus jau nebegalima sustoti.

Apie kiekvieną iš šių septynių kūdikių, čakrą, galima parašyti atskirą knygą. Pavadinau juos angliškais vardais: išlikimas (survival), seksas (sex), galia (power), meilė (love), bendravimas (communication), aiškiaregystė (clairvoyance) ir išmintis (wisdom), nors kartais jie vadinami ir kitokiais vardais, dažniausiai skaičiais. Šiame veikale jie tarsi šeima, jungtinis, kartu dirbantis ir augantis vienetas. Į vienos knygos skyrius neįmanoma sutalpinti visko, ką galima pasakyti apie sekso, galios ar bet kurią kitą čakrą, o tik tai, kas būtiniausia, pereinant iš vienos medžio šakos į kitą, medžio, kurio šaknys yra išsišakojusios giliai Žemėje, o lapai žaliuoja aukštai danguje.

Ši knyga – tai praktinis vadovas apie tai, kas paprastai laikoma labai dvasiniu dalyku. Kadangi dvasiniai dalykai taip dažnai yra laikomi nepraktiškais ar sunkiai pasiekiamais, šioje knygoje bandžiau kitaip pažvelgti į dvasinę sritį, panagrinėti, ar giliai ji yra įsirėžusi į mūsų kasdienį gyvenimą. Mano supratimu, žmonės tik tada supras ir įvertins savo dvasinę prigimtį, kai pamatys, kad verta ir praktiška tai daryti. Žymiai daugiau pasiekiame tada, kai norime daryti, o ne tada, kai manoma, kad turime daryti.

Laikotarpiu, kai milijonams žmonių gresia branduolinė katastrofa, kai nesaugu naktimis vaikščioti gatvėse, kai susvetimėjimas ir sutrikimas tapo gyvenimo kasdienybe, dvasingumas tampa labai reikalingu ir praktišku dalyku. Kasdienėje egzistencijoje mus jungiančių veiksnių, supratimo ir krypties ieškojimas ir neišvengiama sąmoningumo trauka priverčia įvertinti mūsų dvasinį pradą. Vakariečiai per daug pragmatiški ir moksliški, kad priimtų dalykus paprasčiausiai tikėdami jais, jie yra praradę ryšį su siela ir jos teikiamu vienovės jausmu. Senovinės sistemos, subrandintos tokioje skirtingoje nei mūsų kalbos ir kultūros aplinkoje, dažnai vakarietišku protu yra sunkiai suvokiamos.

Šioje knygoje bandžiau pagrįsti ir įvertinti šiandieninius fizinius, mentalinius ir dvasinius mūsų poreikius. Joje yra išdėstytos teorijos intelektui patenkinti, meno – vaizduotei, meditacijų eteriniam kūnui ir pratimų – fiziniam. Tikiu, kad kiekvienas joje suras ko nors tinkamo sau, ko nors praktiško, tačiau neužgožiančio slypinčios esmės.

Norėdama patenkinti vakarietišką protą (taip pat ir savo pačios), čia aprašiau ir keletą mokslinių teorijų, tačiau pati nebūdama mokslininkė supratau, kad tik labai nedaugelis žmonių moksliškai mąsto kasdieniame gyvenime. Pati pirmiausiai atradau čakras intuityviai, po to tas pojūtis augo, gilėjo ir susijungė su racionaliu. Tokia pat seka perduodu šią teoriją ir skaitytojui.

Literatūra paprastai būna tiesmuka ir racionali, o norint suprasti čakrų sukeltas būsenas reikia būti pasiekus kitokią sąmonės tonaciją. Dėl to informacija čia pateikiama įvairiais būdais. Norėdama patenkinti protą pateikiau teorijas, pagrįstas konkrečiais moksliniais palyginimais, populiarias mokslines paradigmas iš mokslinių sąmonės tyrinėjimo darbų bei šiuolaikinių terapijos būdų. Tai intelektualioji dalis. Jos tikslas – perduoti informaciją ir stimuliuoti mąstymo procesą.

Tam, kad sužadinčiau kitą smegenų pusrutulį, įtraukiau meditacijas, pratimus, meno kūrinius bei aprašiau atsitikimus iš asmeninio gyvenimo. Tikiuosi, kad tai pagyvins čakrų suvokimą. Tai linksmoji dalis. Jos tikslas – potyrius intuityviai sujungti su turima informacija.

Meditacijos yra aprašytos poetiškai, todėl skaityti jas reikėtų lėtai. Dėl paprasčiausios priežasties neįtraukiau atsipalaidavimo dalies, kuria turėtų prasidėti kiekviena meditacija, nes paprastai tai labai nuobodu skaityti. Tačiau jei norėsite patys išbandyti šias meditacijas vieni ar grupėmis, patariu skirti laiko kūnui atpalaiduoti ir lėtai eiti į meditacinę būseną. Tam galite naudoti antrajame skyriuje aprašytą atsipalaidavimo pratimą ar „įžeminimo“ meditaciją arba sukurti savo techniką. Profesionaliai įrašytas meditacijas su kiekvienai čakrai tinkamu muzikiniu fonu galite įsigyti iš „Llewellyn Publications“.

Čia aprašyti fiziniai pratimai yra įvairaus sudėtingumo. Daugumą jų gali atlikti vidutinius fizinius gebėjimus turintis žmogus. Tokie kaip stovėjimas ant galvos ar čakrasana labiau tinka lanksčiam ir labiau išlavintam kūnui. Pabrėžiu, kad kiekvienas šioje knygoje aprašytas pratimas turi būti atliekamas lėtai ir įdėmiai, per daug neapkraunant kūno ir nepertempiant raumenų, jūs neturite jausti skausmo ar nepatogumo. Jei jaučiate diskomfortą, NEBEDARYKITE pratimo.

Jei iki šiol negirdėjote apie čakras ar apskritai apie metafiziką, skirkite pakankamai laiko susipažinti su kiekvienu lygmeniu. Su šia tema susijusių asociacijų yra daug bei jos subtilios. Jų negalima šturmuoti kaip kad kitų mokslo dalykų. Svarbiausia mėgautis tyrinėjimu, kaip aš dariau rašydama šią knygą.