Seminarų grafikas


2019 10 29 11:00 - 2019 11 03 18:00

PRIMAL terapija su Prem Sambhavo

„PRIMAL“ TERAPIJA yra tarsi viena kryptimi vykstantis detektyvinis tyrimas. Turime išnarplioti paslaptį. Kodėl mane traukia tam tikro disfunkcinio tipo žmonės, su kuriais turiu santykius savo gyvenime? Kodėl tam tikrose situacijose mano reakcija yra vienokia ar kitokia? Iš kur kyla mano elgesio šablonai? Kodėl aš kartais jaučiuosi toks bejėgis, vienišas, apimtas nevilties, išsigandęs, piktas ir t.t.

Vien pradėti uždavinėti tokio tipo klausimus yra pirmas žingsnis į savęs pažadinimą ir leidžia pradėti gijimo procesą. Yra sveika pradėti domėtis priežasties ir pasekmės dinamika mūsų gyvenimuose.

Savo kasdieniniame gyvenime, į situaciją reaguojame pagal balta-juoda, gerai-blogai tikėjimo paradigmą, kuri mus išmokė, kad būti neteisiu, klysti ir būti netobulu – būti žmogumi yra gėda. 

Remdamiesi gautomis žinutėmis, patirtomis emocinėmis traumomis ir vadovaudamiesi mus supusių suaugusių žmonių rodomais sektinais pavyzdžiais, dar ankstyvoje vaikystėje suformavome esminį santykį su savimi ir gyvenimu. Augdami, mes statydinome ryšį su savimi, kitais žmonėmis ir gyvenimu ant pagrindo, kurį suformavome ankstyvoje vaikystėje.

Būdami penkerių, mes jau reaguodavome į gyvenimą, vadovaudamiesi jaunesniame amžiuje patirtomis emocinėmis traumomis. Išmokome gynybos būdų, kad apsisaugotume ir būtų patenkinti mūsų išgyvenimo poreikiai. Gynyba, kurią dėl jaunesniame amžiuje patirtos traumos taikėme būdami penkerių, nuvedė prie kitos traumos, kai buvome septynerių. Tai privertė koreguoti gynybą ir nuvedė prie dar kitos traumos, kai buvome devynerių ir t.t...

Taip „užgrūdinti“ mes susikuriame įsitikinimus, kad mūsų esybė, tai kuo esame yra kažkas iš prigimties blogo. Kaltės jausmas sako: „Aš suklydau, aš padariau kažką ne taip.“ Gėdos jausmas kalba: „Aš esu klaida. Su manimi kažkas negerai ir aš esu nevertas meilės“.

Labai svarbu pradėti įsisąmoninti Tiesą, kad su mūsų esybe viskas yra gerai, o tikroji problema yra mūsų disfunkcinis, sutrikęs santykis su savimi. O tas santykis buvo suformuotas ankstyvoje vaikystėje.

Būdas pradėti gydyti savo vidinį vaiką – tapti sąmoningu.

Suvokti, kad priežastis ir pasekmė yra pagrindinis gyvenimo principas.

Suvokti, kad mūsų santykis su savimi yra disfunkcinis.

Suvokti, kad mes turime galią keisti santykį su savimi.

Suvokti, kad ankstyvoje vaikystėje buvome užprogramuoti klaidingais įsitikinimais apie gyvenimo prasmę ir prigimtį ir kad tą programavimą pakeisti yra mūsų galioje.

Suvokti, kad turime iš vaikystės atsineštas emocines žaizdas, su kuriomis galima kontaktuoti ir pagydyti tiek, kad jos nebegalėtų diktuoti mūsų dabartinio gyvenimo.

„Primal” terapijos paskirtis – nustoti leisti mūsų praeities patyrimams diktuoti, kaip reaguoti į gyvenimą dabartyje. Be pakartotino apsilankymo vaikystėje to pasiekti neįmanoma.

Turime tapti sąmoningi, pakylėti savo sąmonę į aukštesnį lygį. Susikurti sau naują sąmoningumo lygį, kuriame būdami galėsime save stebėti.

Yra gyvybiškai svarbu pradėti stebėti save, savo reakcijas, jausmus ir mintis. Būti stebėtojais tokioje vietoje, kurioje nebūtų gėdos jausmo. 

Kiekvienas mūsų turime savo vidinį kritiką, girdime kritišką kurio nors iš tėvų balsą, kuris mus vis plaka gėdos, pasmerkimo ir baimės jausmais. „Kritiškas tėvo/motinos“ balsas išsivystė mumyse tam, kad bandytų kontroliuoti mūsų emocijas ir elgseną, nes mums buvo pasiųsta žinutė, kad su mumis yra kažkas negerai ir jeigu darysime, sakysime ar jausime „neteisingus“ dalykus, mūsų išlikimui kils grėsmė.

Yra gyvybiškai svarbu išmokti neduoti galios tam kritiškam, gėdinančiam balsui. Reikėtų pradėti save stebėti su atjauta. Mūsų vidinio vaiko gijimo proceso pradžioje, atjauta ir Meilė pačiam sau yra beveik neįgyvendinama užduotis.

Taigi, yra būtinybė pradėti stebėti save bent jau iš neutralios perspektyvos. Tapkite savo vidinio proceso moksliniu stebėtoju, detektyvu Šerloku Holmsu.

Turime pradėti būti tuo detektyvu, stebinčiu save ir savęs klausiančiu iš kur kyla ta reakcija/mintis/jausmai. Kodėl aš taip jaučiuosi? Ką tai primena iš mano praeities? Kaip aš dabar jaučiuosi? Kokio buvau amžiaus, kai tai nutiko?

Vienas iš nuostabiausių, su šiuo procesu susijusių dalykų – žmogus daug labiau įsisąmonina ir suvokia savo paties reakcijas, taip pat pradeda labiau suprasti ir kitus žmones. Pradedame matyti, kada mūsų gyvenime esantys žmonės reaguoja kaip maži vaikai, ar paaugliai, ar dar kitaip. Kuo labiau suprantame jų reakcijas, tuo lengviau tampa liautis priimti jų elgesį asmeniškai. Tai leidžia lengviau atitrūkti nuo mūsų pačių reakcijų ir stebėti save.

Tai yra nuostabus ir stebuklingas procesas, galintis padėti pakeisti mūsų santykį su savimi, su kitais žmonėmis ir su pačiu gyvenimu. Tapimas labiau sąmoningais, naujo būdo žvelgti į save ir gyvenimą suvokimas, yra mokymosi sau atleisti ir save Mylėti proceso pradžia.  

Detektyvas visada žiūri į priežastį ir pasekmę. Tapę detektyvais, narpliodami paslaptį – kodėl gyvenome savo gyvenimus vienaip ar kitaip, galime pradėti vaduotis iš savo praeities. Su „Primal” terapijos pagalba, galime pradėti mokytis, kaip būti iš tikrųjų gyvais, o ne tik išgyventi ir ištverti sunkumus.

Būtina sąlyga: Procesas vyks anglų kalba. Be to, yra būtina dalyvauti trumpame interviu. 

Prem Sambhavo yra terapeutas su specializacija, turintis magistro ir mokslų daktaro laipsnius psichologijos srityje. Dėstė ir vykdė mokslinius tyrimus Florencijos ir Bolonijos universitetuose.

Pastaruosius 20 metų dirba su žmonėmis. Sambhavo yra kvalifikuotas ir apmokytas dirbti taikant įvairias terapines metodikas, tokias kaip trumpalaikė strateginė psichoterapija, traumų gydymo (SomaticExperiencing®), seksualinių traumų, „Primal“, Tantros ir Meilės kelio terapijos. Dabartiniu laikotarpiu, Sambhavo dirba kaip Osho pakraipos terapeutas, kuria ir veda grupes „Osho Multiversity“ Punos mieste Indijoje ir daugybėje kitų šalių visame pasaulyje.